29.5.22

Tasapinnalised geomeetrilised kujundid - ristkülik, ruut, kolmnurk

 Interaktiivne geolaud (geoboard)

Ruudu ja ristküliku pindala GeoGebra töölehel (площа)

Ristkülik  (прямокутник)

Ruut (квадрат)

Kolmnurga ümbermõõt (трикутник периметр)

Ülesandeid ruudu ja ristküliku kohta (завдання - прямокутник, квадрат )

Nuputa (прямокутник заповнювати)

No comments:

Post a Comment