18.10.17

19. oktoober 5. klass


  • Logi Nutispordi keskkonda. Vali ALGEBRA - TÄHE ARVVÄÄRTUSE LEIDMINE (sinine madal maja). Treeni võrrandite lahendamise oskust. Korrused vali vastavalt oma võimetele. Treeni Nutispordis 10-15 minutit.
  • Nüüd logi Miksikese keskkonda. Vali Minu Miksike - Minu Onkondid. Soorita sealt onkont 
5. kl matem 03 A (Avaldis.Võrrand)
Aktiivsed on onkontid A ja B. Tee esialgu ainult A. 
Kui A läheb kehvasti ja kui sul on veel tunni lõpuni aega, siis uuri A variandi vigu ja soorita ka onkont B.


  • Kui onkont sai positiivselt tehtud või kui ei ole enam aega uut onkonti lõpuni teha, siis mine MinuMiksike - e-vihik - 5. klass matemaatika - 1. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine - Võrrand
4. Täitmisjaoskond: Võrrand (5. klass) Allar Veelmaa[ ] Harjutuses on ülesanded, kus neljas aritmeetika põhitehtes tuleb leida üks tundmatu suurus. Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist.

10.10.17

Kes on reporter? E-külalistund.

1. Vasta esimesele kahele küsimusele. Esmalt lisa oma nimi, ning seejärel vastus.

2. Vaata ära video külalisõpetajaga. Samal ajal võid kirjutada kolmandasse tulpa Padleti seinal küsimusi. Klass saab otsustada, ning kiirelt valida 2 küsimust, mille esitate õpetajale.
Küsimus peab YouTube´i olema esitatud kujul  - Konguta Kooli 6. klass - kas ...?

Külalisõpetaja vastab huvitavamatele küsimustele video lõpus 10 minutit. Jälgige ja kuulake, kas teie küsimustele vastatakse.

3. Kui video ja küsimustele vastamine on lõppenud, siis vastake järgnevale küsimustikule.