18.10.17

19. oktoober 5. klass


  • Logi Nutispordi keskkonda. Vali ALGEBRA - TÄHE ARVVÄÄRTUSE LEIDMINE (sinine madal maja). Treeni võrrandite lahendamise oskust. Korrused vali vastavalt oma võimetele. Treeni Nutispordis 10-15 minutit.
  • Nüüd logi Miksikese keskkonda. Vali Minu Miksike - Minu Onkondid. Soorita sealt onkont 
5. kl matem 03 A (Avaldis.Võrrand)
Aktiivsed on onkontid A ja B. Tee esialgu ainult A. 
Kui A läheb kehvasti ja kui sul on veel tunni lõpuni aega, siis uuri A variandi vigu ja soorita ka onkont B.


  • Kui onkont sai positiivselt tehtud või kui ei ole enam aega uut onkonti lõpuni teha, siis mine MinuMiksike - e-vihik - 5. klass matemaatika - 1. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine - Võrrand
4. Täitmisjaoskond: Võrrand (5. klass) Allar Veelmaa[ ] Harjutuses on ülesanded, kus neljas aritmeetika põhitehtes tuleb leida üks tundmatu suurus. Harjutuse koostas Allar Veelmaa Loo Keskkoolist.

No comments:

Post a Comment