29.2.16

4. klass 1. märts - NULLIGA LÕPPEVATE ARVUDEGA ARVUTAMINE

TÄNA KORDAD, KUIDAS KORRUTATAKSE JA JAGATAKSE NULLIGA LÕPPEVATE ARVUDEGA. SAAD TREENIDA SUURTE ARVUDEGA. LOE JA MÕTLE HOOLEGA. TEE KÕIK JÄRJEST JA NII MITU KORDA KUI VAJA VÕI ROHKEMGI. LEIA TEKSTIST LINGID.
ÄRA KIIRUSTA!

1. Korda, kuidas arvutatakse nulliga lõppevate arvudega, loe ja mõtle mida said teada
ära mängu tee, see on komaga arvudega


2. Tuleta meelde, missugused arvud on JÄRKARVUD


3. Uuri, kuidas korrutatakse järkarvuga


4. Uuri, kuidas jagatakse järkarvuga
võid teha mänge

Enne kui liigud edasi mõtle, kas said kõigest aru, kas kõik sai selgeks!

5. Mine Miksikese keskkonda ja logi sisse, siis peaksid avanema järgnevad lingid.  
Tee iga I-harjutust vähemalt 2 korda. 
Enne harjutust loe juhiseid I-harjutuse avalehelt!!!
Kui ei avane vali MinuMiksike - E-vihik - 4. kl matemaatika - arvud 100000-ni
Vasakult 2. I-harjutus, paremalt 6. ja 7. I-harjutus.
Arvud miljardini,  1. ja 2. I-harjutus

Treeni
 Täitmisjaoskond: Jagamine 10-. 100- ja 1000-ga
 Täitmisjaoskond: Korrutamine 10-, 100- ja 1000-ga6. Nüüd mine Nutisport.eu lehele, logi sisse ja vali ülemine vasak kast ARVUD.
Tee sealt esimest harjutust - naturaalarvude kirjutamine. Tee harjutust vähemalt 2 korda!

Kas õpitud uus osa sai selgeks? Kui ei uuri veel eelnevaid lehti ja ülesandeid. 

7. Nüüd võid teha tunni lõpuni matetalguid.


21.2.16

Digipäev - 22.02 - 4. ja 5. klass

Uuendatud 24. veebr

Minge nutisport.eu lehele. Logige oma nimega sisse.
Vajutage roosale võistluskastile ning leidke sealt

Nuti-Mati III rahvaspordipäev - 4.-5. klass 
ja
Nutispordi hooaja III etapp: 4.-5. klass   

  • 5. klass proovib mõlemal võistlusel ära teha kolm ala. 
  • 4. klass ei pea punast ala tegema.

Tulemuse parandamiseks saad alasid teha 40 minuti jooksul mitu korda.
Püüa teha võimalikult hea tulemus, sest sinu tulemus läheb meeskondlikusse klassi arvestusse!Küsimuse korral küsi abi TodaysMeet keskkonna abil, kuid ära kuluta meie kõigi aega tühjale lobale.15.2.16

4. klass 16. veebruar


Loe, uuri, ära kiirusta, tee mänge ja teste!

Lahenda tööleht - tunnikontroll nr 12 (võid kasutada õpiku või taskutarga kordamise lehti) . Kui tunnis valmis ei jõua jääb kodus lõpetada. Homme vaatame koos ülesanded üle ja kontrollime.5. klass 16. veebruar


  • Uuri õpik lk 14 KÕRVUNURGAD ja lk 18 TIPPNURGAD.
  • Tee töövihikust 
lk 10 ülevalt servast reegel
ül 14 lk 10
ül 16 lk 11
ül 19 lk 12
ül 20 lk 13
  • Tee Miksikeses kaks Onkonti - ära kiirusta hindan! - saad kahest tööst parema hinde.
  • Lõpetuseks kui jõuad tee veel nutispordi lehel geomeetria nurkadega seotud ülesandeid. nutisport.eu

8.2.16

Diagrammi koostamine programmiga MS Excel

1. Uuri õpetust, kuidas koostada programmiga MS Excel tabeleid,  tulp-, joon ning sektordiagramme.

NB! Järgnevad postituse pildid on illustratiivsed, sina tee diagrammid oma andmetega!

2. Koosta ise üks joondiagramm eilse päeva (8. veebruar) õhutemperatuuride kohta.

Õhutemperatuurid leiad aadressil ilmateenistus.ee. Pane tabelisse Tõravere ilm alates 8. veebruar kell 0:00 - 24:00 vaatlusandmed iga 3 tunni järel. Kindlasti jälgi, et tabeli tulpadel oleksid pealkirjad.


3. Koosta ise tulpdiagramm oma tunniplaanis olevate ainete esinemissageduse kohta.
Esmalt koosta sagedustabel, mitu korda on nädalas mingit tundi, ning seejärel lase programmil tabeli põhjal teha tulpdiagramm. Jälgi tabeli ridade ja tulpade pealkirju.


4. Koosta sektordiagramm oma päeva kohta (aeg tundides koolis, söömine, puhkus, trenn, arvuti, televiisor jne). Andmed ei pea olema ülitäpsed, pigem ligikaudsed. Päev vali ise koolipäevade hulgast.
Kõik, mis valmis jõuad salvesta oma kausta!
Näide

1.2.16

5. klass kordamine kontrolltööks

Uuri hoolega!!!
Esitlus -arvtelg, skaala
Esitlus - lõik, kiir, sirge
Esitlus - kordamine kontrolltööks
Uuri diagramme ja neil kujutatud andmeid
Sagedustabeli koostamine
Mood

Tee:

  • Miksike-MinuMiksike-MinuOnkontid-Arvkiir
  • Nutisport.eu- Mõõtmine- temperatuuri mõõtmine ja märkimine.
  • Nutisport - Teljestik-punkti asukoha leidmine ja märkimine arvkiirel.
  • Otsi eelnevatest postitustest kontrolltöö teemadele vastavaid lehekülgi (diagramm, kiir, lõik, sirge jne).
ARVKIIR - kirjuta õige arv
ARVKIIR2 - leia õige arvu asukoht (vajuta sobivasse vahemikku, kuni jõuad arvu asukohani)
Interaktiivsed mängud arvkiire õppimiseks

Kui jääb aega:
tee pranglimise trenniväljakul lemmik-kolmevõistlust.