8.2.16

Diagrammi koostamine programmiga MS Excel

1. Uuri õpetust, kuidas koostada programmiga MS Excel tabeleid,  tulp-, joon ning sektordiagramme.

NB! Järgnevad postituse pildid on illustratiivsed, sina tee diagrammid oma andmetega!

2. Koosta ise üks joondiagramm eilse päeva (8. veebruar) õhutemperatuuride kohta.

Õhutemperatuurid leiad aadressil ilmateenistus.ee. Pane tabelisse Tõravere ilm alates 8. veebruar kell 0:00 - 24:00 vaatlusandmed iga 3 tunni järel. Kindlasti jälgi, et tabeli tulpadel oleksid pealkirjad.


3. Koosta ise tulpdiagramm oma tunniplaanis olevate ainete esinemissageduse kohta.
Esmalt koosta sagedustabel, mitu korda on nädalas mingit tundi, ning seejärel lase programmil tabeli põhjal teha tulpdiagramm. Jälgi tabeli ridade ja tulpade pealkirju.


4. Koosta sektordiagramm oma päeva kohta (aeg tundides koolis, söömine, puhkus, trenn, arvuti, televiisor jne). Andmed ei pea olema ülitäpsed, pigem ligikaudsed. Päev vali ise koolipäevade hulgast.
Kõik, mis valmis jõuad salvesta oma kausta!
Näide

No comments:

Post a Comment