29.10.15

Jäägiga jagamine

MINU MIKSIKE - E-VIHIK - 4. KL MATEMAATIKA - ARVUD 10 000-ni - I-harjutus JÄÄGIGA JAGAMINE. 

KOOSTA ÕPILASTELE TÖÖLEHT, KUS ON KOLM JÄÄGIGA JAGAMISE TEKSTÜLESANNET.
Kasuta programmi MsWord.
Hindan: töö vormistust (töö pealkiri, ülesanded, vajalikud vastamise kohad jne).
Salvesta tööleht oma kausta nimega - jäägiga jagamine.