6.10.21

4. klass matemaatika 6. oktoober

 1. Korrutamine

HARJUTA

TEST


2. Kirjalik liitmine ja lahutamine

HARJUTA

TEST


3. Nutisport - Rooma numbrid, kordamine 1. - 3. klass, korrutamine

4. Eduten.ee