19.1.17

Harilikud murrud

Kui suur osa on värvitud?
4. klassi kordamine
Videod murdude kohta
Leia paarid
Liigmurd ja lihtmurd

Logi Miksikese keskkonda
Täitmisjaoskond: Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine

No comments:

Post a Comment