21.10.22

5. klass - võrrand

 VÕRRAND - puuduva tehteliikme leidmine

Võrrand - matific

Tähtavaldise koostamine

Võrrand - leia puuduv tehteliige


Põgenemistuba

Põgenemistuba2


No comments:

Post a Comment