11.3.22

Korrutamine ja jagamine JÄRKARVUGA

1.  Järkarvuga korrutamine

2. Jagamine järkarvuga


3. Mine opiq.ee ja täida seal ülesanne.

_____________

4. Edute.ee punase lipuga tähistatud alad.

No comments:

Post a Comment