1.2.16

5. klass kordamine kontrolltööks

Uuri hoolega!!!
Esitlus -arvtelg, skaala
Esitlus - lõik, kiir, sirge
Esitlus - kordamine kontrolltööks
Uuri diagramme ja neil kujutatud andmeid
Sagedustabeli koostamine
Mood

Tee:

  • Miksike-MinuMiksike-MinuOnkontid-Arvkiir
  • Nutisport.eu- Mõõtmine- temperatuuri mõõtmine ja märkimine.
  • Nutisport - Teljestik-punkti asukoha leidmine ja märkimine arvkiirel.
  • Otsi eelnevatest postitustest kontrolltöö teemadele vastavaid lehekülgi (diagramm, kiir, lõik, sirge jne).
ARVKIIR - kirjuta õige arv
ARVKIIR2 - leia õige arvu asukoht (vajuta sobivasse vahemikku, kuni jõuad arvu asukohani)
Interaktiivsed mängud arvkiire õppimiseks

Kui jääb aega:
tee pranglimise trenniväljakul lemmik-kolmevõistlust.


No comments:

Post a Comment