25.1.16

Digipäev 26.01. 4. klass


Logi Miksikesse sisse:
Ülesanded avanevad lingilt või Minu Miksike - E-vihik - 4. kl Matemaatika - Mõõtmine ja mõõtühikud. Kõik pindalaühikte teisendamise ülesanded.

Täitmisjaoskond: Teisendamine. 

Tee iga I-harjutust vähemalt kolm korda!

No comments:

Post a Comment